תמונות ארועים

SELECT elements FROM #__zoo_item WHERE id=118 SELECT elements FROM #__zoo_item WHERE id=119 SELECT elements FROM #__zoo_item WHERE id=136 SELECT elements FROM #__zoo_item WHERE id=137