גדרה | מגורים, שימור

מיקום ירושלים, גדרה
שנה 2017
סטטוס הושלם
היקף 4,819 מ"ר
אדריכל אחראי אנדרס רוזנבלט

2 מבני מגורים 44 יחידות דיור ו-2 גני ילדים.