בוסתן בקעה | מגורים, שימור

מיקום ירושלים, גד
שנה 2020
סטטוס הושלם
היקף 28,609 מ"ר
אדריכל אחראי מטיאס וייסבאום

שבעה מבני מגורים 168 יחידות דיור.