תיכון לאומנויות טלביה | מוסדות חינוך

מיקום שכונת טלביה ירושלים
שנה 2016
סטטוס בתכנון
היקף 4,400 מ"ר
אדריכל אחראי טל אורן