תיכון לאומנויות טלביה | מוסדות חינוך

מיקום שכונת טלביה ירושלים
שנה 2021
סטטוס הושלם
היקף 4,400 מ"ר
אדריכל אחראי טל אורן