יעקב פת ודוב יוסף | מגורים

מיקום שכונת קטמונים ח׳ ט׳
שנה 2012
סטטוס בתכנון
היקף 63,000 מ"ר
אדריכל אחראי מטיאס ויסבאום
300 יח׳ דיור בצומת הרחובות יעקב פת ודב יוסף