האר"י 23,25 | מגורים

מיקום קרית שמואל, ירושלים
סטטוס הושלם
אדריכל אחראי אנדרס רוזנבלט