רחוב החלוץ 78 | מגורים

מיקום בית הכרם ירושלים
שנה 2016
סטטוס בתכנון
היקף 9,200 מ"ר
אדריכל אחראי טל אורן