מנחת יצחק | מגורים

מיקום ירושלים, מנחת יצחק
שנה 2009
סטטוס הושלם
היקף 803 מ"ר
אדריכל אחראי מטיאס וייסבאום

מבנה מגורים 5 קומות.