הכניסה לירושלים | תחרויות, שימור

מיקום ירושלים
שנה 2010