בית הספר הדמוקרטי חדרה | תחרויות

מיקום חדרה
שנה 2004

בשיתוף גיל רוזנטל, אדריכל.